Öddö GA3

Årsmötet 2020.

Tidpunkt: Ännu inte fastställt

Plats: Tjärnö församlingshem (prel).

Samtliga bilagor som refererats till i kallelsen
hittar du på sidan "dokument årsmöte 2020" (under arbete)
Där kan du öppna och läsa eller högerklicka och spara. Lista:

GA:3 Årsmöte 2020 Kallelse och dagordning
1. Bilaga 1 Verksamhetsberättelse
2. Bilaga 2 Bokslut
3. Bilaga 3 Specifikationer till kostnader
4. Bilaga 4 Styrelseförslag årsmötet
5. Bilaga 5 Verksamhetsplan och Budget
6. Bilaga 6 Förslag till debitering

GA3 Årsmötsprotokoll 2020. Protokollet som kommer att finnas i
dokument årsmöte 2020 hänvisar till ovanstående bilagor.

På sidan "dokument blanketter" finns nu tre blanketter:
1. Registrering av behörig mobiltelefon som kan öppna vägbommen
2. Samtycke enligt GDPR (Till medlemsfastigheter som lämnat denna blankett
skickas årsmöteshandlingarna även som e-post)
3. Fullmakt för ombud till årsmötet

Motioner till årsmötet.

Motioner kan lämnas in hela året men för att kunna behandlas på
årsmötet måste de vara inlämnade senast 20 juni. (fastställt i stadgarna)

Parkering.

För tillfälliga daggäster finns 10 platser på Grusgropens parkeringsplats.
Alla övriga parkeringsplatser är privata och ägs av innehavaren (Gäller hela Keviksparkeringen).
Sätt en lapp på anslagstavlan och kontakta ordföranden om du vill överta (köpa eller hyra) en parkeringsplats.
All parkering på vägen,vägrenen eller mötesplatserna är förbjuden.

Har du bytt adress eller sålt eller köpt en fastighet som är medlem i föreningen?

Meddela via E-post till bjorn.bson@gmail.com eller ring 070-8804558

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.