Öddö GA3

Årsmötet 2019.

Tidpunkt: 18 juli kl. 16.00

Plats: Tjärnö församlingshem.

Samtliga handlingar som ingår i brevet till alla medlemmar
hittar du på sidan "dokument årsmöte 2019"
Där kan du öppna och läsa eller högerklicka och spara. Lista:

GA3 Årsmöte 2019 Kallelse och dagordning
1. Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2018-19
2. Bilaga 2 Styrelsens redovisning av genomförd utredning avseende omläggningen av Ramnekroksvägen
3. Bilaga 3 Bokslut 2018-19
4. Bilaga 4 Specifikationer 2019-19 till kostnader
5. Bilaga 5 Styrelseförslag årsmötet 2019
6. Bilaga 6 Styrelsens yttrande över motion 2018 från Bökas SFF
7. Bilaga 7 Verksamhetsplan och Budget för 2019-20
8. Bilaga 8 Förslag till debitering 2019-20
GA3 Årsmötsprotokoll 2019. Protokollet som också finns i
dokument årsmöte 2019 hänvisar till ovanstående bilagor.

På sidan "dokument blanketter" finns nu tre blanketter:
1. Registrering av behörig mobiltelefon som kan öppna vägbommen
2. Samtycke enligt GDPR (Till medlemsfastigheter som lämnat denna blankett
skickas årsmöteshandlingarna även som e-post)
3. Fullmakt för ombud till årsmötet 2019

Motioner till årsmötet.

Motioner kan lämnas in hela året men för att kunna behandlas på
årsmötet måste de vara inlämnade senast 20 juni. (fastställt i stadgarna)

Parkering.

För tillfälliga daggäster finns 10 platser på Grusgropens parkeringsplats.
Alla övriga parkeringsplatser är privata och ägs av innehavaren (Gäller hela Keviksparkeringen).
Sätt en lapp på anslagstavlan och kontakta ordföranden om du vill överta (köpa eller hyra) en parkeringsplats.
All parkering på vägen,vägrenen eller mötesplatserna är förbjuden.

Har du bytt adress eller sålt eller köpt en fastighet som är medlem i föreningen?

Meddela via E-post till per@bollmark.se eller ring 070-6241859

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.